Skip to Menu Skip to Search Contact Us India Websites & Languages Skip to Content

1. WSTEP

Niniejszy Kodeks Postepowania został opracowany zgodnie z majacymi
zastosowanie wymaganiami jednostek akredytujacych, których
akredytacje aktualnie posiada Firma wskazana powy�3;ej („Jednostka
Certyfikujaca”). Niniejszy Kodeks ma zastosowanie równie�3; do
certyfikacji niemieszczacej sie w zakresie akredytacji.

2. ZAKRES

Jednostka Certyfikujaca swiadczy usługi dla osób fizycznych, firm lub
spółek (ka�3;dy z wy�3;ej wymienionych podmiotów dalej nazywany bedzie
„Klientem”). Jednostka Certyfikujaca mo�3;e swiadczyc usługi w sposób
bezposredni lub w ramach swojej wyłacznej decyzji poprzez a) własnych
pracowników, b) jakakolwiek ze spółek powiazanych SGS lub c)
jakakolwiek inna osobe lub organizacje, upowa�3;niona przez Jednostke
Certyfikujaca. Nawet, je�3;eli czesc prac jest wykonywana przez
podwykonawców to Jednostka Certyfikujaca pozostaje w pełni
odpowiedzialna za udzielanie, utrzymanie, rozszerzenie, ograniczenie,
zawieszenie lub cofniecie certyfikatu oraz za zapewnienie, i�3;
odpowiednio udokumentowane umowy zostały zawarte.
Jednostka Certyfikujaca poinformuje swoich Klientów o jakichkolwiek
zmianach w przedmiocie wymagan do certyfikacji w rozsadnym czasie